(755 ILCS 5/Art. XXVII heading)
ARTICLE XXVII
MISCELLANEOUS